I flg. Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 § 15 er liste over eiendomsskattepliktige lagt ut på Miljøbygget på Lauvsnes til offentlig ettersyn fra 01.-31.3.20. Dette gjelder bolig- og fritidseiendommer og andre typer eiendommer i hele Flatanger kommune med utregnede eiendomsskattebeløp, men uten eieropplysning.

Skatteliste - offentlig ettersyn
Skatteliste fritak - offentlig ettersyn

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt legger kommunen til grunn tidligere vedtatte skattevedtekter samt egne vedtatte rammer og retningslinjer (sjablonger).

De eiendommer som hadde fritak i 2019 har dette også for skatteåret 2020, senest bestemt av kommunestyret i møte 19.12.2017 - sak 81/19.

Skattesatsen er 5,0 promille for bolig-/fritidseiendom for skatteåret 2020 – som før.  Disse eiendommer har nå fått en reduksjonsfaktor på 30%.
Øvrige eiendommer har 6 promille (uten red. faktor).

Nyoppført bolig fritas for betaling av eiendomsskatt i h.h.t. eiendomsskattelovens §7 c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Hver enkelt eiendomsbesitter vil motta oppsett over eiendommen med takst-verdier (skatteseddel). De eiendommer som evt. har fått endrede takster vil motta eget brev dette.
Hjemmelsgrunnlag for omtakseringer: Eiendomsskattelovens § 8A-3 nr. 5.
Eiendomsskattekontoret kan motta henvendelser/spørsmål om dette og andre spørsmål om eiendomsskatt om ønskelig.

Frist for evt. klage på eiendomsskatten er 31. mars 2020 og sendes:

Flatanger Eiendomsskattekontor, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger, såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.


Eiendomsskattekontoret.