Barnehage f.o.m. 01.01.2021.

  01.01.2020 01.01.2021
Hel plass kr. 3 135,- kr. 3 230,-
4-dagers tilbud kr. 2 508,- kr. 2 548,-
3-dagers tilbud kr. 1 881,- kr. 1 938,-
Kjøp av ekstra dag kr.    334,- kr.    343,-

Betaling for mat er fastsatt til kr. 187,- pr. mnd. for 3-dagers tilbud, kr. 250,- pr. mnd. for 4-dagers tilbud og kr. 313,- pr. mnd. for 5-dagers tilbud.
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene.
Juli er betalingsfri måned.
Det ilegges et gebyr på kr. 250,- pr. påbegynte halvtime pr. barn ved for sen henting i barnehage eller SFO. Ved for sent henting forstås at barnet og den voksne som henter barnet, forlater barnehage eller SFO etter vedtatt stengetid.
 

SFO f.o.m. 01.01.2021.

  01.01.2020 01.01.2021 01.08.2021
Følger skoleruta, hel plass (f.o.m. 12 t pr. uke) kr. 1 640,- kr. 1 690,- kr. 1 690,-
Følger skoleruta, redusert plass (inntil 12 t pr. uke) kr.    970,- kr. 1 000,- kr. 1 000,-
Følger kalenderåret, hel plass     kr. 2 120,-
Følger kalenderåret, redusert plass     kr. 1 280,-
Kjøp av ekstra uke (inkl. mat)     kr. 1 000,-
Kjøp av ekstra dag (inkl. mat) kr.    340,- kr.    350,- kr.    250,-

Det gis 25 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjon gis av det rimeligste tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag/uke. Juli og august er betalingsfrie måneder.