Innkalling vil bli lagt ut på Fluix en uke før møtet, den 19. august.

For de som ikke har Fluix, blir saklista å finne på kommunens hjemmeside.