Alle som er berørt har rett til å uttale seg. Forslaget er utlagt ved servicekontoret og på kommunens hjemmeside www.flatanger.kommune.no.

Høringsuttalelse må være levert servicekontoret innen 16.12.09 kl. 12.00.

Rådmannens arbeidsutkast til formannskapet 01.12.09
Formannskapets innstilling 01.12.09