Helsestasjonen i kommunen tilbyr:
* Hjemmebesøk til alle nyfødte
* Spebarns- og småbarns undersøkelser på gitte alderstrinn
* Vaksinering
* Tverrfaglig samarbeid
* Henvisning og samarbeid med fysioterapeut, fastlege, spesialisthelsetjenesten, barnevernstjenesten med flere
* Helsetjeneste for ungdom
* Skolehelsetjeneste, herunder vaksinering og undervisning i grupper/klasser.
* Oppfølging av flyktninger/integrerte

For utdypende informasjon om oppgaver se: https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

Kommunens helsesykepleier

Lena Rian Hågensen
Besøksadresse: Miljøbygget 1. etg., Lauvsnes