Formannskapets forslag til planstrategi av 26.8.20 ligger nå ut på høring med høringsfrist 4.10.20.

Kommentarer/høringsinnspill sendes Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger, eller på e-post til:

postmottak@flatanger.kommune.no.

 

Her ser du formannskapets høringsforslag