Krisesenter

Kontaktinfo

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS, tlf. 740 77710.
E-post: krverdal@online.no.

Beskrivelse

Har du opplevd vold eller overgrep fra noen som du har et nært forhold til? Føler du deg truet eller er redd for noen i familien? Blir du krenket, kontrollert eller latterliggjort? På krisesenteret kan du få beskyttelse, råd og veiledning.

Tør du ikke lenger bo hjemme, kan krisesenteret tilby deg et trygt sted å bo i en overgangsperiode. Har du barn, kan du selvfølgelig ta dem med deg. Botilbudet til kvinner og menn er fysisk adskilt.

Krisesenteret vil sammen med deg vurdere hva som skal til for at du skal føle deg trygg på senteret. Om krisesenteret ikke kan gi god nok beskyttelse, vil kommunen og politiet sammen finne et trygt bosted til deg.

Har du ikke behov for å bo på krisesenteret, kan du komme til samtale på dagtid. Du kan også ta kontakt per telefon.

Krisesenteret tilbyr deg:

  • et menneske å snakke med som møter deg med forståelse og sympati
  • hjelp til å komme i kontakt med andre tjenester, som for eksempel advokat, lege, politi og barnevern
  • informasjon om hvilke rettigheter du har også, råd og veiledning
  • hjelp til å finne ny bolig
  • annen praktisk hjelp og støtte

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold, eller trusler om vold, i nære relasjoner

Vilkår

Krisesenteret har opplysningsplikt til barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Lover
Veiledning

Krisesenteret er åpent hele døgnet. Du kan ringe eller møte opp uten avtale. Ringer du, kan du velge å være anonym.

Saksbehandling

Alle som jobber på krisesenteret har spesialkompetanse og erfaring fra arbeid med vold og overgrep. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg.

Krisesenteret skaffer tolk dersom du har behov for det.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til krisesenteret.

Los-ord
Vold, voldelig, voldshandling, voldsutøvelse, familievold, familieproblemer, overgrep, konflikt, krise, samlivsproblemer, samlivsbrudd, ekteskapsproblemer, skilsmisse, separasjon, skilt, samboer, ektefelle, adferdsproblemer, atferdsproblemer, rusproblemer, rusmisbruk, alkoholproblemer, alkoholmisbruk, overgrep, incest, misbruk, seksuelt misbruk, voldtekt, voldtatt, juling, slagsmål, slåssing, avstraffelse, avstraffing, straff, trakassering, krenking, krenkelse, hets, trussel, trusler

DebugView   v2