Torsdag 8. september vil legekontoret være helt stengt.

Fredag 9. september vil legekontoret være bemannet, men ikke med lege.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakt på tlf. 116117, eller nødsentralen på 113.