Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august, kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Ta kontakt med kommunens servicekontor på telefon 74 22 11 00 for å avtale tid for stemmegivning.