Det er formannskapet som vedtar retningslinjer for Flatanger kommune sin kulturpris. Prisen består av en gavesjekk på kr 5000,- og et kunstverk av en lokal kunstner.