Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m/forskrift, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Bjørøya AS

Kontaktperson: Sondre Johnsrud

Lokalitet: Knubben i Flatanger kommune

Søknaden gjelder:

Søknad om ny lokalitet for matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Det søkes om maksimalt tillatt biomasse på 4 680 tonn.

Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig ettersyn hos Flatanger kommune v/ avdeling for næring, miljø og teknisk og på kommunens hjemmeside. Frist for uttalelse er satt til 23.04.2021. Eventuelle merknader sendes til Flatanger kommune, avd. NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger, eller til postmottak@flatanger.kommune.no

Du finner søknad og justering av søknad med vedlegg her: Søknad datert 10.03.2021 og justering av søknad