Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m/forskrift, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Bjørøya AS
Kontaktperson: Sondre Johnsrud
Lokalitet: Landbasert anlegg Litløya i Flatanger kommune

Søknaden gjelder:
Søknad om ny lokalitet for settefisk av laks, ørret og regnbueørret. Det søkes om maksimalt tillatt biomasse på 4440 tonn og en produksjon på 2.400 tonn pr. år.

Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig ettersyn hos Flatanger kommune v/ avdeling for næring, miljø og teknisk og på kommunens hjemmeside. Frist for uttalelse er satt til 07.04.2021. Eventuelle merknader sendes til Flatanger kommune, avd. NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger, eller til postmottak@flatanger.kommune.no

Vår ref. 2021/206-2 bes oppgitt ved henvendelse.

Du finner søknad med vedlegg her. For komplett vedleggsliste, ta kontakt med Flatanger kommune!