wNx 3Q 1sKyuzXQAAAABJRU 5ErkJggg==                       wGLHitLxIbPmAAAAABJRU 5ErkJggg==                                                    

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn – Søknad om endring av flåteplassering for fôrflåte tilknyttet lokalitet Makrellskjæret i Flatanger kommune:

Kommune:                            Flatanger
Søker:                                    SalMar Farming AS
Søknaden gjelder:                Endret flåteplassering
Lokalitet:                               Makrellskjæret
Kartreferanse:                      64° 32,744' 10° 44,213'

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside https://www.flatanger.kommune.no/        

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Flatanger kommune  postmottak@flatanger.kommune.no eller Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger innen 08.07.2022. For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse:
http://www.fiskeridir.no/akvakultur/registre-og-skjema/skjema

Se vedlagte dokumenter:

Søknad endret flåteplassering Makrellskjæret
Kart søknad endret flåteplassering Makrellskjæret