Navnekomiteen for veiadresser i Flatanger inviterer til åpent møte
om forslagene som er lagt ut på http://www.flatanger.kommune.no/forespoersel-om-innspill-ti…
kommunens facebookside, infobladet Hør her, Flatangernytt mfl.

Tilstede foruten navnekomiteen vil også være stedsnavnstjenesten i Midt-Norge v/ Berit Sandnes og Statens Kartverk Steinkjer v/ Anders Østerås.

Forslagene våre gjennomgåes og spørsmål kan stilles.

Innleveringsfrist på skriftlige begrunnede innspill vil være 24. okt.

Veinavnkomiteen i Flatanger.