Formannskapets innstilling til økonomiplan 2021-2024, budsjett og årsplan for 2021, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2021 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunens servicekontor og hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 02. desember og fram til kommunestyrets behandling 17. desember 2020.

Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 17.12.2020 kl. 12.00.

Dokumentene ser du her:

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2021-2024            Se økonomiplan-dokumentet her
Formannskapets innstilling til budsjett og årsplan 2021           Se budsjett/årsplan-dokumentet her
Egenbetaling pleie- og omsorgstjenesten 2021
Fastsettelse av leie ulike boformer og annet utleie 2021
Betalingssatser oppvekst og kultur 2021
Gebyrregulativ - Næring, miljø og teknisk 2021                        Se forslag til gebyrregulativ her