OPPDATERING ANGÅENDE RASET MELLOM STATLAND OG UTVORDA Det er nå fastsatt rutetider for båtskyss mellom kaia ved Spar på Lauvsnes og Utvorda i perioden mandag 13. mars til og med onsdag 15. mars. Se eget innlegg med rutetidene. Det vil komme oppdatering om videre skyss når dette er klart. Flatanger kommune presiserer at det ikke er anledning til å avtale skyss direkte med Bjørøya som er leid inn til å stå for båtskyssen (med unntak for nødetater og veterinærvakt). Skyss og ordning for skolebarn både internt på Utvorda og for de som går på ungdomstrinnet på Statland ordnes i samråd med de det gjelder. SPAR på Lauvsnes kan kontaktes for bestilling av dagligvarer som bringes med båtskyss.