Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles i henhold til Forskrift om parkering for forflytningshemmede.