Planforslagets hovedformål er campingplass i Vågen på Hasvåg i Flatanger. Arealformålene i reguleringsplanforslaget er campingplass, utleiehytter, administrasjon for camping, friluftsområde i sjø, idrett og vannsport og jordbruk.

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8, kunngjøres med dette 1. gangs behandling av reguleringsplan på ovennevnte eiendom.

Spørsmål knyttet til reguleringsplanene rettes til Flatanger kommune v/Næring, miljø og teknisk.
Eventuelle merknader sendes til postmottak@flatanger.kommune.no eller Flatanger kommune, avd. NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger innen 16.06.2021.

1. gangs behandling Flatanger kommune
Planbeskrivelse Vågen
Reguleringsbestemmelser Vågen
Plankart Vågen
ROS-analyse Vågen
Områdeanalyse
Referat fra oppstartsmøte
Geoteknisk vurderingsnotat
Kulturminnefaglig uttalelse
Flomutredning
KPA bestemmelser og retningslinjer for campingvogner og spikertelt