Det er per i dag, fredag 25. juni 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

Vaksinering

På mandag 28. juni kommer det mer informasjon om vaksinestatus i kommunen og prognoser for hvilke grupper som står for tur i sommer. Det har kommet endringer i hvilke grupper som kan prioriteres, og det gjør at vi ikke har alt klart før på mandag.

 

Informasjon om innreise og karanteneregler

Kommunen har fått forespørsel om å legge ut oppdateringer på regler ifb. innreise til Norge og karanteneregler. Det kan kommunen dessverre ikke ta på seg fordi de skjer endringer stadig vekk. Oppdatert informasjon finner du på www.fhi.no og på www.regjeringen.no

 

Arrangementer

Norge har nå kommet til det tredje trinnet i åpningen av landet ifb. koronapandemien. Det betyr at det er åpnet opp for flere deltakere på arrangement, men det er viktig å være klar over at smittevern­reglene fortsatt gjelder uansett om du er på et arrangement eller ikke:

  • hold 1 m avstand,
  • ha god hånd- og hostehygiene,
  • hold deg seg hjemme hvis du er syk, og
  • test deg hvis du har symptomer

Vi minner om at hver enkelt har et egenansvar for å overholde smittevernreglene, også ved deltakelse på arrangement. Pandemien er ikke over.

På FHI sin sider ligger det en grei oversikt over de viktigste anbefalingene og reglene som gjelder fra 20. juni 2021, for mer informasjon, se https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

 

Har du eller skal du delta på et større arrangement?

Da bør du generelt sett være ekstra oppmerksom på om du får symptomer i etterkant, og du bør ha lav terskel for å teste deg.