Det er per i dag, mandag 8.februar 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

Vaksinering

Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. Vaksinen er gratis.

Vaksinering gjøres i henhold til de nasjonale retningslinjene. Innbyggerne skal IKKE registrere seg noe sted, og heller IKKE ta kontakt med kommunen for å få vaksine. Legekontoret ringer opp de som står for tur til å bli vaksinert. Per i dag settes vaksinen på legekontoret og/eller helsestasjon.

 

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper *

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper *

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
    og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

 

* Folkehelseinstituttet vurderer at det er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og   

               regional økning. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og

               omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med de eldste.

Så langt har vaksineringen gått etter planen. Kommunen har per i dag oversikt over hvor mange doser vi får til og med uke 7.

 

Anbefaler ikke reise til eller fra områder med utbrudd av korona hvis det ikke er absolutt nødvendig

Kommunen anbefaler ikke reiser verken til eller fra kommuner som har fått påvist utbrudd av muterte virusvarianter av korona, eller til/fra andre kommuner med store utbrudd av korona hvis det ikke er absolutt nødvendig. Har du nylig vært i et slikt område, oppfordrer vi til at du tar kontakt med lege­kontoret på telefon for å avtale testing.

 

Råd til alle i befolkningen  

  • Husk god hånd- og hostehygiene.  
  • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og ta en test.