Det er per i dag, onsdag 19. mai 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

Vaksinering uke 20 og 21

I uke 20 og 21 får Flatanger kommune bare vaksinedoser til revaksinering, det vil si til å sette dose 2. Dermed er det ingen som får dose 1 i disse to ukene.

Kommunen får informasjon om antall doser kun 1 uke i forveien, så foreløpig vet vi ikke noe mer om hvor mange doser vi får i uke 22. 

Regjeringen går inn for at vaksinasjonsstrategien endres slik at 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid får 60 % flere doser enn de ellers ville fått.

En endring for de 24 kommunene vil innebære at 319 kommuner i en syvukersperiode vil få om lag 35 % færre doser til å sette første dose enn de ellers ville ha fått. For at den samlede vaksinasjonsplanen ikke skal bli vesentlig forsinket, må disse kommunene fra ca. uke 29 til ca. uke 31 øke sin vaksinasjonsaktivitet tilsvarende for å ta igjen denne utsettelsen. Det betyr i praksis at disse kommunene får om lag 218 000 færre personer å vaksinere med første dose fra uke 23 til og med ca. uke 28, og må sette tilsvarende doser for den samme gruppen fra ca. uke 29 – ca. uke 31.

Dette til informasjon.

 

Det viktigste du kan gjøre er:

  • Hold god avstand, minst 1 m,
  • Begrens antall nærkontakter,
  • Ha god hånd- og hostehygiene,
  • Hold deg hjemme hvis du blir syk, test deg hvis du symptomer på Covid-19,
  • Unngå reiser til utlandet og til områder i Norge med mye smitte.