Det er per i dag, tirsdag 5.mai kl. 16.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Treningssentre skal holde stengt

Treningssentre (jfr. Covid-19-forskriften§ 14) skal holde stengt. Ordlyden er absolutt og åpner ikke for unntak. Helsedirektoratet sier at det ikke mulig å gjøre unntak fra påbudet om stenging av treningssentre. Dette gjelder også i de tilfeller der virksomheten kan overholde anbefalinger om avstand, samling i grupper og andre smittevernhensyn. Bestemmelsen gir dermed verken helsemyndighetene, kommunen eller andre adgang til å gi dispensasjon fra påbudet om stenging av treningssentre.

Les mer https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/helse-og-omsorg/treningssentre-ma-holde-stengt/

 

Smittestopp-appen har to formål:

 1. Brukere av Smittestopp, vil få en sms om du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere, som har fått påvist koronaviruset.
 2. Appen samler anonyme data om hvordan folk beveger seg, og hvor mange de møter. Slik blir det mulig å følge bedre med på om tiltakene mot koronaviruset virker, og om de smittede får flere nærkontakter etter hvert som samfunnet letter på de svært strenge restriksjonene.

Appen vil ha umiddelbar nytteverdi i å vurdere hva slags tiltak som virker bra og mindre bra. For den enkelte vil nytteverdien komme når det kan sendes ut varsling på sms ved nærkontakt med smittede.

 

Trinnvis innføring av appen Smittestopp

 1. Den 16. april ble appen tilgjengelig for alle via Apple App Store og Google Play Store.
 2. Etter å ha samlet og analysert data noen dager, vil FHI sammen med noen kommuner sammenligne manuell og digital smittesporing. De vil også da ha dialog med kommunene om hvordan varsel til innbygger skal sendes.
 3. Etter dette gjør FHI eventuelle tilpasninger før vi innfører i flere kommuner.
 4. Om alt går etter planen, er vi klare til å automatisere varsel for alle i løpet av mai.

Appen er frivillig

Bruken av appen er frivillig. Alle persondata blir slettet etter 30 dager. Du kan når som helst slette dine personopplysninger ved å bruke slettefunksjonaliteten i appen, du kan også slette selve appen. Og du kan selv velge om du vil skru av og på loggefunksjoner.

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Hold avstand
 • Kast kun dopapir i toalettet
 • Vis god dugnadsånd
 • Hold ut

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.