Flatanger kommune innbyr til åpen konkurranse på tømming av slamavskillere i kommunen for perioden 2018-2022.  Antall enheter det gjelder og mengde slam framgår av vedlagt tilbudsskjema.

Se vedlagte dokument for ytterligere opplysninger og tilbudsskjema.

Tilbudsfrist 6.april kl 12:00

Med hilsen
Øivind Strøm
Veileder landbruk og næring

Tlf: 47637202