• Vi sender nå ut brev med informasjon om tildelt offisiell veiadresse til hustandene i Flatanger (der hvor veinavnene er godkjent-85 av 90 veier). Nummertildelingen kan påklages med frist 3 uker. Det kan ikke klages på selve veinavnet eller hvordan veiparsellen er definert.
    Sjekk kartet på internett: http://kommunekart.com/klient/flatanger 
    Bildeksempler på skilting ligger på nyhet på www.flatanger.kommune.no og  facebook Flatanger kommune.

  • Etter 3 ukers fristens utløp føres veiadressene inn i det offentlige eiendomsregistret og blir igjen overført automatisk til Folkeregisteret og Posten og andre offentlige etater. For andre kontakter, f.eks. telefonselskap, må huseier selv varsle om adresseendring.

  • Etter fristens utløp kan husnummerskilt og evt henvisningskilt skaffes. Utgifter dekkes av huseier. Bla. kan disse skiltene bestilles hos Kjeminor på Lauvsnes.

  • Vi har 3 stk. navnesaker på primært naturnavn som under sluttbehandling. Disse har betydning for veinavnet. Det er Sørneset, Mellomneset og Lauvøyneset. Sørnesset kan søkes etablert som bygdenavn etter denne prosessen.

  • Vi venter også på avklaring på hvor Utvordveien og Lauvsnesveien begynner fra Namdalseid kommune for å kunne beregne veiadr.nr. i Flatanger.

  • Veiskilting. Langs kommunale veier er det planlagt utført i 2017. Vegvesenet skisserer gjennomføring 2018 av skilting fra fylkes- og riksvei.

                                                                                                                                                                                       

Næring, miljø og teknisk

Eksempel på skilting