Da skal du gjøre følgende:

1. Hvis du er voksen bør du isolere deg i 4 døgn fra du fikk symtomer – eller testet positivt.

2. Du bør varsle dine nærkontakter som bør teste seg og følge med på symptomer.

3. Du må registrere positiv selvtest på kommunens hjemmeside. Det gjelder også barnet ditt dersom det har testet positivt på selvtest. Du kan bare registrere dine barn under 16 år som har samme adresse i Folkeregisteret som deg selv.

For å kunne registrere deg må du ha bank ID.

Har du ikke bank ID? Da tar du kontakt med legekontoret.

Du må fylle ut denne informasjonen når du registrerer positiv selvtest:

  • Arbeidssted eller skole
  • Dato/tidsperiode for test
  • Symptomstart
  • Smittested
  • Om du er i risikogruppen

Her kan du registrere positiv selvtest og/eller nærkontakter: https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/?kommunenummer=5049

Dersom du har behov for å få bekreftet prøve for Coronasertifikat, bes du om å ta kontakt med legekontoret.

Teststasjon/legekontoret nås på telefonnummer 74 22 11 00 i deres telefontid (hverdager fra kl. 9-11 og 13-14).

På bakgrunn av endringer i testregime, og at den enkelte selv blir ansvarlig for å registrere positive selvtester, vil kommunen på bakgrunn av registrerte positive selvtester informere om smitteutvikling i kommunen hver mandag.