Testing mandag - fredag

I ukedagene mandag - fredag skal du som bor i/oppholder deg i Flatanger, ta kontakt med legekontoret i Flatanger med spørsmål om og avtale om testing. Telefonnummeret er 74 22 11 37. Telefontid på legekontoret er mandag - fredag kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-14.00.

Informasjon om mulighet for testing på helg

I samarbeid med Namsos kommune har Flatanger kommune pr. dato en avtale med Namsos om koronatelefon og tilbud om testing på helg.
Koronatelefonen i Namsos har åpent mellom k. 09.00-11.30 på lørdager og søndager. Telefonnummeret er 99 15 27 45.

Her vil du som innbygger få svar på spørsmål, samt bestille test. Skal testen gjennomføres på helg, blir dette utført i Namsos. Testing foregår da mellom kl. 12.00-15.00.