Nå er det tid for å vaksinere seg mot influensa.
De som har behov for Pneumokokk-vaksine (mot lungebetennelse), kan få utført dette samtidig med influensa-vaksinasjon.

Vaksinasjon tilbys på følgende dager ved helsestasjonen på Lauvsnes:
Onsdag 18. oktober kl. 09.00-12.00
Mandag 23. oktober kl. 09.00-12.00
Fredag 10. november kl. 12.30-14.30.

Influensa-vaksine anbefales til personer i risikogruppe/målgruppe:
Barn og voksne med kronisk luftveissykdom, hjerte-/karsykdom, leversvikt, nyresvikt, nevrologisk sykdom el. skade.
Barn og voksne med nedsatt immunforsvar.
Barn og voksne med diabetes, type 1 og type 2.
Barn og voksne med alvorlig fedme.
Gravide i 2. og 3. trimester.
Personer over 65 år.

Kr. 100,- for personer som er i risikogruppa og kr. 150,- for alle andre.
Pneumokokk-vaksine kr. 200,-.

Det anbefales at helsepersonell med pasientkontakt også vaksinerer seg mot influensa.


Lena Rian Hågensen
Helsesøster Flatanger Helsestasjon
Tlf. 907 03180
lena.rian@flatanger.kommune.no