Alle ungdommer mellom 10 og 20 år kan melde seg på. I UKM kan du delta med design, musikk, teater, dans, billedkunst, litteratur, video, foto, kunsthandverk, husflid osv. Kort fortalt alt som er ungdomskultur. Du kan melde deg på her.

I 2010 arrangeres UKM i Samfunnshuset på Lauvsnes, lørdag 6. mars kl. 15.00.