Flatanger Skyet 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Foreldrebetaling kulturskolen 2018

  Sats pr. 01.01.17 Ny sats pr. 01.01.18
Tilbud fra og med 3. klassetrinn kr. 2 790,- kr. 2 860,-
Kombitilbud for 1. og 2. klassetrinn kr. 2 790,- kr. 2 790,-


Det gis 50 % søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste tilbudet. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet varer. Det gis 50 % moderasjon for deltakelse i et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet gis ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i sang/musikk.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no