Flatanger Regn 4

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Nyheter

Tilskuddsordninger miljø, vilt, friluftsliv og kulturminner

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge, gir Klima- og miljødepartementet tilskudd til en rekke formål hvert år.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no