Hvordan søker du?

For å komme i betraktning som søker må søknadsskjema fylles ut på nettet. Skjemaet må fylles ut nøyaktig med alle relevante opplysninger, også om utdanning og praksis, da skjemaet også skal brukes som del av utvidet søkerliste. Ta deg gjerne tid til å skrive utfyllende opplysninger og begrunnelse for at du søker stillingen. Gå fram slik:

  1. Klikk nedenfor på den stillingen som du ønsker å søke på. Da får du opp fullstendig utlysningstekst.
  2. Les utlysningsteksten.
  3. Lukk utlysningsteksten og klikk på følgende søknadsskjema.
  4. Fyll ut søknadsskjemaet og trykk ’send’. Søknaden leveres da inn i vårt saksbehandlingssystem.

Dersom du har oppgitt e-post adresse, vil du få en kopi av skjemaet som kvittering for at prosessen var vellykket. Ved behov for hjelp til å fylle ut søknaden, kontakt servicekontoret, telefon 74 22 11 00.

Ledige stillinger i Flatanger kommune:

ID Stilling Tjenestested Søknadsfrist
2618 Åpen utlysning Pleie- og omsorgstjenesten  
2631 Rektor 100 % fast Utvorda oppvekstsenter 01. april 2019
2632 Allmennlærer inntil 140 % Utvorda oppvekstsenter 01. april 2019
2633 Lærer inntil 250 % vikariat Lauvsnes skole 01. april 2019
2634 Fagarbeider inntil 75 % fast Vangan barnehage 01. april 2019
2635 Pedagogisk leder 35 % fast Vangan barnehage 01. april 2019