På bakgrunn av kommunestyrets vedtak av 20.12.2018 om utskriving av eiendomsskatt for 2019 legger Flatanger kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i tre uker fra 28. februar.
Lista legges ut på Miljøbyggets servicekontor og på kommunens hjemmeside.

Skatteliste - offentlig ettersyn 
Skatteliste - fritak - offentlig ettersyn

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Evt klage må sendes skriftlig til Flatanger kommune, 7770 Flatanger, eller postmottak@flatanger.kommune.no innen 1. april 2019.

For øvrig mottar vi gjerne henvendelser for evt nærmere avklaringer.

 

Eiendomsskattekontoret.