Sats pr. 01.01.18 Ny sats pr. 01.01.19
Tilbud fra og med 3. klassetrinn kr. 2 860,- kr. 2 930,-
Kombitilbud for 1. og 2. klassetrinn kr. 2 790,- kr. 2 860,-


Det gis 50 % søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste tilbudet. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet varer. Det gis 50 % moderasjon for deltakelse i et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet gis ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i sang/musikk.