Reguleringsplan for Utvorda boligfelt ble stadfestet i Flatanger kommunestyre i møte den 13.09.2018. Dette i henhold til § 12.12 i plan- og bygningsloven.

Reguleringsvedtaket kan i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9 påklages til departementet innen 3 uker. Klagen må settes fram skriftlig for Flatanger formannskap, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger. Det gjøres også oppmerksom på at fristen for å kreve erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3, er 3 år fra dags dato. Mulige krav framsettes skriftlig overfor Flatanger kommune innen tidsfristen.