150-årsjubileumsarrangementet "Åpen dag på Miljøbygget" den 14. desember avlyses. Vi beklager dette.
Vi håper å kunne få til et tilsvarende arrangement til våren.