Postadresse: Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger.
Besøksadresse: Miljøbygget, Lauvsnes.
Telefontid ved kommunens sentralbord: kl. 08.00-15.30. Sommertid 15. juni-15. august kl. 09.00-14.00. Kontortid vil være som vanlig fra kl. 08.00 til kl. 15.30.
Tlf: 74 22 11 00 
E-post: postmottak@flatanger.kommune.no
Internettadresse: www.flatanger.kommune.no
facebook_80x37.jpeg
Fakturaadresse: Flatanger kommune, Fakturamottak, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger.
Organisasjonsnr.: 845 153 272   
Kommunenr.: 5049
Bankkontonr.: 4409.07.00089