Hvordan søker du?

For å komme i betraktning som søker må søknadsskjema fylles ut på nettet. Skjemaet må fylles ut nøyaktig med alle relevante opplysninger, også om utdanning og praksis, da skjemaet også skal brukes som del av utvidet søkerliste. Ta deg gjerne tid til å skrive utfyllende opplysninger og begrunnelse for at du søker stillingen. Gå fram slik:

  1. Klikk nedenfor på den stillingen som du ønsker å søke på. Da får du opp fullstendig utlysningstekst.
  2. Les utlysningsteksten.
  3. Lukk utlysningsteksten og klikk på følgende søknadsskjema.
  4. Fyll ut søknadsskjemaet og trykk ’send’. Søknaden leveres da inn i vårt saksbehandlingssystem.

Dersom du har oppgitt e-post adresse, vil du få en kopi av skjemaet som kvittering for at prosessen var vellykket. Ved behov for hjelp til å fylle ut søknaden, kontakt servicekontoret, telefon 74 22 11 00.

Ledige stillinger i Flatanger kommune:

ID Stilling Tjenestested Søknadsfrist
14 Lærer 40 % vikariat Lauvsnes skole 30. november 2020
15 Barnehagelærer 60 % fast Vangan barnehage 30. november 2020
16 Pedagogisk leder 100 % vikariat Vangan barnehage 30. november 2020
17 Barnehagelærer 50 % midlertidig still. Vangan barnehage 30. november 2020
18 Fagarbeider 80 % vikariat Vangan barnehage 30. november 2020
19 Fagarbeider inntil 50 % vikariat Vangan barnehage 30. november 2020
20 Klubbleder 10 % fast Ungdomsklubben 30. november 2020