Utvidelse av tilbudet om 3. dose. Alle som er 18 år og eldre tilbys nå en 3. dose med et intervall på 4,5 måneder (20 uker). Dette gjelder for:

  • personer 18-44 år.
  • personer 45 år og eldre.
  • ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
  • ansatte i skole/barnehage.

Alle som har fått 2. dose for 4,5 mnd siden og som fyller kriteriene kan møte på oppsatt dato.

Mangler du fremdeles dose 1 eller dose 2 kan du også møte på oppsatte dager.

Det er særlig vektlagt at personer med sykdommer eller helsetilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdom, tar en 3. dose. Dette gjelder også gravide.

Neste vaksineringsdag blir:

Fredag 28.01.22.

Sted: Miljøbygget, sal 1.

Tid: kl. 09.00-12.00.