Formannskapets innstilling til økonomiplan 2023-2026, budsjett og årsplan for 2023, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2023 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunens servicekontor og hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 01. desember og fram til kommunestyrets behandling 15. desember 2022.

Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 15.12.2022 kl. 12.00.

Dokumentene ser du her:

Formannskapets innstilling til budsjett og årsplan 2023 og økonomiplan 2023-2026            
Rådmannens forslag til budsjett og årsplan 2023 og økonomiplan 2023-2026
Formannskapets innstilling til gebyrer og bet.satser pleie- og omsorgstjenesten 2023
Formannskapets innstilling til leiesatser for leie av ulike boformer og annet utleie pleie- og omsorgstjenesten 2023
Formannskapets innstilling til betalingssatser oppvekst og kultur 2023
Formannskapets innstilling til gebyrregulativ næring, miljø og teknisk 2023     Gebyrregulativ - Næring, miljø og teknisk 2023