Årets FYSAK vinnere er:

VANDREPOKAL:  Arne Olav Hals
5-9 poster verdi kr. 500: Pernille Havstein og Maria Cassandra Strand
10-19 poster verdi kr. 1.000: Geir Høstland og Ståle Ruud
20 poster verdi kr. 2.000: Tor Roald Lindseth

                                     
Takk for flott innsats i årets FYSAK!