Fra og med uke 33 (ca 17. august) og resten av året 2023, vil det foregå masseflytting, massetransport, sprengningsarbeider og steinknusing med tilhørende anleggsarbeider på områdene der Fylkesveien slutter på Utvorda.
Arealene ved paviljongen og toalettbygget vil også bli berørt.
Dette innebærer at området periodevis vil bli avstengt for trafikk og det må påregnes flytting av biler/bobiler som står parkert her.

Flatanger kommune vil ønske velkommen til et ferdig opparbeidet område og et tilrettelagt boligfelt på Utvorda i 2024. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre i anleggsperioden.


Med hilsen Flatanger kommune v/Teknisk sjef (Tlf.: 45869187)
Ansvarlig entreprenør: Nils Kaldahl Anlegg og Transport (Tlf.: 90838008)