Flatanger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse om vintervedlikehold av kommunale veger, parkeringsplasser, adkomstveger/gårdsplasser til kommunale eiendommer.

LEVERING AV ANBUD:

Anbudet skal leveres elektronisk til e-post: lars-morten.floan@flatanger.kommune.no
Anbudsdokumenter fås ved henvendelse til oppgitt e-postadresse.

ANBUDSFRIST:

04. september 2023 kl. 12.00 anbudsåpning.
Det vil ikke være anledning til å være tilstede ved åpning. Protokoll for åpning som viser tilbud og pris vil bli sendt ut til de som har gitt pris.

FORESPØRSEL:

Flatanger kommune v/teknisk sjef