Fylkesvei 6306 er fortsatt stengt, og vil tidligst åpne fredag. Det finnes ingen omkjøringsmuligheter på stedet. Det er forbudt å ferdes til fots i rasområdet, og det vil settes opp vakter for å hindre ferdsel i tillegg til at det er skiltet.

Det må ryddes i vegskjæringen før steinene i vegbanen fjernes, derfor vil oppryddingsarbeidet ta noe tid. Kommunen kommer tilbake med mer informasjon når det er noe nytt.