Informasjon fra fylkeskommunen:
Status for arbeidet er at rasstedet er rensket og sikret og man er ferdig med å bore hull for sprenging av blokka som ligger ute i vegen.
Entreprenør begynner å sprenge bort blokken som ligger i vegen fra morgenen av i dag. Massene vil bli kjørt bort fortløpende fra rasstedet.

Estimatet for åpning av veg er ca kl 1200.  
Det oppfordres til å holde seg oppdatert på Vegtrafikksentralen region midt (VTS). Se 175.no.