Frem til kl. 20.00 vil det bli gjennomslipp av trafikk annenhver time da det gjenstår noe restarbeid på stedet.

Gjennomslipp i dag, fredag 8. september, blir da:
Kl 12.00 – Kl 14.00 – Kl 16.00 – Kl 18.00.
Etter klokken 20.00 vil trafikken fortløpende reguleres forbi rasstedet.

Det oppfordres til å holde seg oppdatert gjennom meldinger fra Vegtrafikksentralen region-midt (tlf 175).