Trafikken vil bli sluppet gjennom hver annen time på dagtid gjennom helgen, på nattestid vil veien være åpen. Se på detaljene for dagene framover:

Fredag 08.09.2023:
Frem til kl 20.00 vil det bli gjennomslipp av trafikk annenhver time da det gjenstår noe restarbeid på stedet. Gjennomslipp  blir kl 12.00 – kl 14.00 – kl 16.00 – kl 18.00.
Vegen åpnes for fri ferdsel ca kl 20.00 fredag kveld. Vegen vil være regulert med innsnevring, med fri ferdsel.  Vegen vil være åpen frem til kl 07.00 lørdag morgen, vegen stenges da for å fortsette arbeidet.      

Lørdag 09.09.2023:
Stenges kl 07.00
Åpnes for gjennomslipp kl 09.00 – kl 11.00 – kl 13.00 – kl 15.00 – kl 17.00 – kl 19.00
Fra ca kl 19.00 vil det være fri ferdsel med innsnevring.
Vegen vil være stengt mellom gjennomslipptidspunktene.

Søndag 10.09.2023:
Stenges kl 07.00
Åpnes for gjennomslipp kl 09.00 – kl 11.00 – kl 13.00 – kl 15.00 – kl 17.00 – kl 19.00
Fra ca kl 19.00 vil det være fri ferdsel med innsnevring.
Vegen vil være stengt mellom gjennomslipptidspunktene.

Søndag vil det kunne bli endringer utover dagen, men dette vurderes fortløpende gjennom lørdag og søndag formiddag.

Det oppfordres til å holde seg oppdatert gjennom meldinger fra Vegtrafikksentralen region-midt (tlf 175).