Lauvøyveien opp til skolen og parkeringsplassen på skolen skal asfalteres førstkommende mandag, og evt. tirsdag.

Alle som kjører bil oppfordres til å benytte Vanganvegen.

 Endringer ang. asfaltering kan komme på kort varsel.

Kan være et bilde av kart