Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 116 117 el. 113.