Lauvøyveien mellom Fallet og Eian blir stengt i morgen 3. oktober fra kl. 07.30 p.g.a. asfaltering.

Veien vil bli åpnet for gjennomkjøring kl. 10.00, 12.00, 14.00 og 16.00.