To barn klatrer i klatrevegg

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Det er et krav om at din kommune er påmeldt ordningen for å søke på de fleste aktivitetstyper. Flatanger kommune er påmeldt ordningen. 

Søknadsfrist er 3. november.

Inkluderingstilskudd, informasjon og søknad

Informasjon og søknadsskjema finner du her.